Yrket låssmed – låstekniker:

Från hantverk till nätverk. Låstekniker – ett framtidsyrke

Låstekniker, säkerhetstekniker, installationstekniker och låssmed. Kärt barn har många namn brukar det heta.

Låsteknikeryrket är i grund och botten ett hantverksyrke som med tiden blivit allt mer tekniskt och digitalt. Det är till största del ett praktiskt yrke som kan innefatta allt från planering och montering till reparation och underhåll av lås- och säkerhetssystem. Både mekaniska och elektroniska. Det är också ett serviceyrke med möjlighet att skapa goda och långsiktiga kundkontakter.

Branschen och yrket breddas allt mer i samband med att nya säkerhetslösningar dagligen växer fram. Arbetsuppgifter i yrket utvecklas därför mer och mer mot att också, vid sidan av det mekaniska, innefatta kompletta säkerhetslösningar, där bland annat larminstallation ingår.

Ett inbrottsskydd kan till exempel bestå av mekaniska eller elektroniska lås, men också av passersystem, inbrottslarm och/eller kameraövervakning. Idag är det många låstekniker som arbetar med hela spektret, från projektering till montering, driftsättning och dokumentation av en kunds säkerhetssystem.

Yrket kräver därför både noggrannhet och känsla för finmekanik. Den som gillar teknik och att arbeta både med huvudet och händerna, har goda förutsättningar att bli låstekniker.

Inom de närmsta fem åren kommer det behövas uppemot 1000 nyutbildade låstekniker i Sverige.