Jag vill gå en vuxenutbildning

Studier vid Komvux kan påbörjas tidigast andra kalenderhalvåret det år man fyller 20 år. Om den sökande har slutfört ett nationellt program eller motsvarande så kan studier påbörjas innan det första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år, kontrollera alltid om Du är behörig med respektive Komvuxenhet.

Låsteknikerutbildningen inom Komvux bedrivs i nuläget av Movant som erbjuder utbildningen på flera orter i landet. Mer information hittar du på Movants hemsida:

Låstekniker