Jag vill utbilda mig på ett företag

Det finns också möjlighet att utbilda sig till låstekniker genom utbildning inom SLR-YI, en utbildning som Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund i samråd och tillsammans med flera yrkeskunniga låssmeder, företagare och pedagoger.

Utbildningen är en grundutbildning till yrket låstekniker. Den är både praktisk och teoretisk och genomförs på ett lås- eller säkerhetsföretag.

På företaget har man en särskild handledare som leder en genom hela utbildningen. Upplägget för utbildningen är kursutformat med yrkesspecifika kurser.

Parallellt med de praktiska utbildningsmomenten på företaget sker utbildningens teoretiska del genom SLR Yrkesakademi, en onlinebaserad utbildningsplattform.

Hela utbildningen avslutas med ett branschprov. Efter avslutad utbildning inom SLR YI med godkänt branschprov utfärdas branschcertifikat för låsteknikeryrket.

SLR YI är en utbildning som är baserad på anställningsformen för yrkesintroduktionsanställning. Det betyder i korta drag att du som går denna utbildning får lön samtidigt som du utbildar dig. Man kan likna utbildningen vid en lärlingsanställning. Här kan du läsa mer om yrkesintroduktionsanställning. (https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-A-O/Yrkesintroduktionsanstallning.html

OBS! Utbildningskonceptet kan genomföras även om du är över 24 år. Är du 15-24 år kan företaget du utbildas på få ersättning från Arbetsförmedlingen, men det finns inget ålderskrav på dig som sökande.