Jag vill gå en gymnasieutbildning:

Låsteknikerutbildningen inom gymnasieskolan är tre-årig. Låsteknikerutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen har mer flexibel utbildningstid och utbildningen genomförs ofta med en individuellt upplagd utbildningsplan som tar hänsyn till dina förkunskaper.

För att vara behörig till studier inom gymnasieskolan krävs bland annat att utbildningen har påbörjats senast första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år, kontrollera alltid med respektive skola om du är behörig.

Låsteknikerutbildningen inom gymnasieskolan bedrivs för närvarande av Praktiska som erbjuder utbildningen på flera orter i landet, mer information hittar du på:

www.praktiska.se